Home A.L.V.
A.L.V. PDF Afdrukken E-mail
NATIONALE BOND VOOR EHBO
AFDELING CULEMBORG
U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO,
afdeling Culemborg, welke op 12 februari 2018 zal worden gehouden in het
Koningin Julianaschool. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 13-02-2017. (*)
4. Bevindingen manier van lesgeven seizoen 2017 / 2018.
5. Voordrachtavond gestopt en lesbijeenkomsten
6. Jaarverslag secretaris. (*)
7. Jaarverslag penningmeester. (*)
8. Verslag kascommissie.
9. Benoeming nieuwe kascommissie.
10. Pauze.
11. Bestuursverkiezing.
De heren K.J. den Haan en A. de Jager zijn dit jaar reglementair aftredend en stellen zich herkiesbaar.
De bestuursfunctie ( lid) is nog steeds open.
Kandidaten kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering aanmelden voor een bestuursfunctie.
12. Jubilarissen en hulpverleners.
13a Aanmeldingen hulpverleners?
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Daar er velen van u niet op de jaarvergadering komen de volgende mededeling:
Koningsdag in de stad 27 april 2018 van 10.00 tot 17.00 uur.
Statina baanwedstrijden op 26 mei 2018 van 10.00 tot 17.00 uur.
Statina clubwedstrijden op 29 september 2018 van 10.00 tot 17.00 uur.
De Avondvierdaagse is van 4 t/m 7 juni 2018 van 18.00 tot 20.30 uur.

(*): Deze stukken zijn beschikbaar op de jaarvergadering.
Wie deze uitnodiging van de Jaarvergadering 12-02-2018 per mail ontvangt
krijgt ook de notulen over 2017 van 13 februari 2017 en het jaarverslag 2016 toe
gemaild.

Het bestuur hoopt u allen te ontmoeten op de jaarvergadering.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Mevr. J.E. den Haan - Steeneken, secretaris.


AFDELING CULEMBORG        JAARVERSLAG SECRETARIS 2017

· COLLECTES
Onze leden hebben ook dit jaar weer hun medewerking verleend aan de collectes voor de Nierstichting, Hersenstichting en voor de Brandwondenstichting. Nogmaals bedankt voor de medewerking.
· VERGADERINGEN
In 2017 is er diverse keren een bestuursvergadering gehouden.
· ONDERSTEUNING
Wederom is er een beroep gedaan op onze leden om eerste hulp te verlenen bij sportevenementen. Tijdens de Statina baanwedstrijden, diverse sportevenementen en de avondvier-daagse waren er weer EHBO-ers aanwezig.
Leden die geholpen hebben: Bedankt voor de hulp!!!
We kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken voor de evenementen.
Er gaat nu iedere keer als er tussendoor een evenement bijkomt, welke nog niet bekent is, een mail naar elle leden zodat iedereen de gelegenheid krijgt mee te kunnen helpen.
Bram de Jager regelt deze zaken en kijkt hoeveel er nodig zijn.
Voor aanmelden en vragen tel.06-23949538,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
· OVERIGE ONDERSTEUNING EN MEDEDELINGEN
De oude verbandmiddelen die we van leden en bedrijven hebben gekregen zijn dit jaar verdeeld onder diverse scholen voor EH lessen voor groep 7 en 8.
· BEGINNERSCURSUS
De opleiding in 2017 is met 9 cursisten gestart, 1 werd helaas ziek en moest stoppen en zijn de andere 8 geslaagd.
Er is ook een opleidingscursus EH bij Sportongevallen gegeven voor 6 cursisten en zijn ook geslaagd.
Een nieuwe opleidingscursus is op 9 januari 2018 gestart volgens de 27e druk van het Oranje Kruis. Er hebben zich 11 cursisten aangemeld. Ook zal er in april 2018 weer een cursus EH bij Sportongevallen zijn na de opleiding Eerste Hulp omdat daar nu al naar gevraagd is.

· HERHALINGSCURSUS
Dit jaar hebben de cursisten van de herhalingscursus geen voordracht gehad. Er was niemand die iets wilde vertellen op de avond die door leden zelf verzorgd wordt.
De herhaallessen zijn dit jaar voor een groot deel in het najaar 2017 geweest en alleen 1 lesdag op zaterdag en de bezemlessen zijn nog in het  voorjaar 2018. De lessen zijn (worden) allemaal gegeven door Jacqueline den Haan.
Er zijn 1 herhalingsgroepen op maandag, 2 op dinsdag en 1 op woensdag, 2 op een hele zaterdag en 1 op 2 zaterdagochtenden.
De maandag en de woensdag zijn in de Kon. Julianaschool aan de Oranje Nassaulaan, de dinsdag en eventuele donderdagavond lessen in het Kon. Wilhelmina College aan de Beethovenlaan. Deze tweedeling van locaties is omdat het K.W.C. alleen nog op dinsdag en donderdagavond open is.
Als iemand naar een andere avond wil moet dat wel even gemeld worden zodat de groepen niet te groot worden, wat in het verleden soms gebeurde.
Bijna iedereen weet nu hoe je de lessen kan volgen en dat er dus ook gebruik gemaakt kan worden van de lessen in een andere groep. Voor cursisten die in hun les niet kunnen, zijn er aan het eind van het seizoen, in januari/ februari, 4 extra herhaalavonden, de bezemlessen, waar de lessen nog gevolgd kunnen worden.
Als er na deze data cursisten lessen nog niet hebben kunnen volgen wordt daar, in overleg, een oplossing voor gezocht zodat ze toch competent zijn voor dit seizoen.
De competenties moeten ook worden bijgehouden van het Oranje Kruis. Er kan controle komen van het Oranje Kruis en dan moeten de competentielijsten aanwezig en ingevuld zijn. Daarom zijn de competentielijsten altijd bij de instucteur aanwezig.
· OPZEGGING- NIEUWE LEDEN
Dit jaar zijn er 7 nieuwe leden uit de opleiding bijgekomen. Ook zijn er door werk, verhuizing of andere oorzaak cursisten bijgekomen en gestopt.
Er zijn 125 leden op 31 december 2017 ( was 125 op 31 december 2016).
Secretaris EHBO, mevr. J.E. den Haan – Steeneken.


AFDELING CULEMBORG

NOTULEN

Van de Algemene Ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO, afdeling
Culemborg gehouden op 13 februari 2017 in de Koningin Julianaschool.
U kunt deze opvragen per mail   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of tel 0345-531530.