Home A.L.V.
A.L.V. PDF Afdrukken E-mail
NATIONALE BOND VOOR EHBO
AFDELING CULEMBORG
U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO,
afdeling Culemborg, welke op 13 februari 2017 zal worden gehouden in het
Koningin Julianaschool. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 08-02-2016. (*)
4. Bevindingen manier van lesgeven seizoen 2016 / 2017.
5. Voordrachtavond en lesbijeenkomsten
6. Jaarverslag secretaris. (*)
7. Jaarverslag penningmeester. (*)
8. Verslag kascommissie.
9. Benoeming nieuwe kascommissie.
10. Pauze.
11. Bestuursverkiezing.
Mevrouw J.E. den Haan is dit jaar reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar.
De bestuursfunctie ( lid) is nog steeds open.
Kandidaten kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering aanmelden voor een bestuursfunctie.
12. Jubilarissen en hulpverleners.
13a Aanmeldingen hulpverleners?
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Daar er velen van u niet op de jaarvergadering komen de volgende mededeling:
Koningsdag in de stad 27 april 2017 van 10.00 tot 17.00 uur.
Baanwedstrijden op 13 mei 2017 van 10.00 tot 13.30 uur.
Clubwedstrijden op 23 september 2017 van 10.00 tot 17.00 uur.
De Avondvierdaagse is van 12 t/m 15 juni 2017 van 18.00 tot 20.30 uur.

(*): Deze stukken zijn beschikbaar op de jaarvergadering.
Wie deze uitnodiging van de Jaarvergadering 13-02-2016 per mail ontvangt
krijgt ook de notulen over 2016 van 8 februari 2016 en het jaarverslag 2016 toe
gemaild.

Het bestuur hoopt u allen te ontmoeten op de jaarvergadering.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Mevr. J.E. den Haan - Steeneken, secretaris.


AFDELING CULEMBORG        JAARVERSLAG SECRETARIS 2015
· COLLECTES
Onze leden hebben ook dit jaar weer hun medewerking verleend aan de collectes voor de Nierstichting, Hersenstichting en voor de Brandwondenstichting. Nogmaals bedankt voor de medewerking.
· VERGADERINGEN
In 2016 is er diverse keren een bestuursvergadering gehouden.
· ONDERSTEUNING
Wederom is er een beroep gedaan op onze leden om eerste hulp te verlenen bij sportevenementen. Tijdens de Statina baanwedstrijden, diverse sportevenementen en de avondvier-daagse waren er weer EHBO-ers aanwezig.
Leden die geholpen hebben: Bedankt voor de hulp!!!
We kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken voor de evenementen.
Er gaat nu iedere keer als er tussendoor een evenement bijkomt, welke nog niet bekent is, een mail naar elle leden zodat iedereen de gelegenheid krijgt mee te kunnen helpen.
Bram de Jager regelt deze zaken en kijkt hoeveel er nodig zijn.
Voor aanmelden ne vragen tel.06-23949538,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
· OVERIGE ONDERSTEUNING EN MEDEDELINGEN
De oude verbandmiddelen die we van leden en bedrijven hebben gekregen zijn dit jaar verdeeld onder diverse verenigingen voor de jeugd.
· BEGINNERSCURSUS
De opleiding in 2016 is met 11 cursisten gestart en zijn allemaal geslaagd. Een nieuwe opleidingscursus is op 10 januari 2017 gestart volgens de 27e druk van het Oranje Kruis. Er hebben zich 6 cursisten aangemeld.

· HERHALINGSCURSUS
Dit jaar hebben de cursisten van de herhalingscursus geen voordracht gehad. Er was niemand die iets wilde vertellen op de avond die door leden zelf verzorgd wordt. Misschien volgend jaar weer. IK zal wel weer een avond reserveren.
De herhaallessen zijn dit jaar voor een groot deel in het najaar 2016 geweest en alleen 1 lesdag op zaterdag en de bezemlessen zijn nog in het  voorjaar 2017. De lessen zijn (worden) allemaal gegeven door Jacqueline den Haan.
Er zijn 1 herhalingsgroepen op maandag, 2 op dinsdag en 1 op woensdag, 2 op een hele zaterdag en 1 op 2 zaterdagochtenden.
De maandag en de woensdag zijn in de Kon. Julianaschool aan de Oranje Nassaulaan, de dinsdag en eventuele donderdagavond lessen in het Kon. Wilhelmina College aan de Beethovenlaan. Deze tweedeling van locaties is omdat het K.W.C. alleen nog op dinsdag en donderdagavond open is.
Als iemand naar een andere avond wil moet dat wel even gemeld worden zodat de groepen niet te groot worden wat soms in 2015 het geval was. In 2016 is dat een stuk beter gegaan.
Bijna iedereen weet nu hoe je de lessen kan volgen en dat er dus ook gebruik gemaakt kan worden van de lessen in een andere groep. Om de groepen niet zo groot te laten worden als er cursisten hun les niet kunen volgen en dus naar een andere les gaan zijn er 3 extra herhaalavonden waar die curisten naar toe gaan.
Dat werkt goed daar de avonden nu al aardig bezet zijn van de cursisten van 2016.
Daar komen nog de uitvallers bij van 2017.
Tot slot is er voor de curisten die ook die lessen moeten missen nog een bezemles maar dat was niet nodig dit seizoen. Deze les zal nu niet meer erg vol zijn zodat er bij uitzondering ( er zijn 11 lessen voor de reanimatie) ook de Reanimatie/AED gedaan kan worden.
De bezemles wordt, door de ervaring, nu verdeeld in ongeveer een half uur per herhaal groep. Daardoor komt de competentieplicht beter tot zijn recht.
Soms kan het wat uitlopen en dan moeten de cursisten even wachten. Het is altijd beter om de  lessen te volgen omdat daar verrijking bij is. Dit jaar is er veel veranderd in het EHBO boekje. De Eerste Hulp aan Kinderen zit nu in de lesstof. Daarom moet dit seizoen echt alle lessen gevolgd worden vanwege de vele vernieuwingen. De competenties moeten ook worden bijgehouden van het Oranke Kruis. Er kan controle komen van het Oranje Kruis en dan moeten de competentielijsten aanwezig en ingevuld zijn. Daarom zijn de lijsten altijd bij de instructeur aanwezig.
· OPZEGGING- NIEUWE LEDEN
Dit jaar zijn er 8 nieuwe leden uit de opleiding bijgekomen. Ook zijn er door werk, verhuizing of andere oorzaak cursisten bijgekomen en gestopt.
Er zijn 125 leden op 31 december 2016 ( was 107 in 2015).
Secretaris EHBO, mevr. J.E. den Haan – Steeneken.


AFDELING CULEMBORG

NOTULEN

Van de Algemene Ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO, afdeling
Culemborg gehouden op 8 februari 2016 in de Koningin Julianaschool.
U kunt deze opvragen per mail   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of tel 0345-531530.