Home A.L.V.
A.L.V. PDF Afdrukken E-mail
NATIONALE BOND VOOR EHBO
AFDELING CULEMBORG
U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO,
afdeling Culemborg, welke op 9 april 2024 zal worden gehouden in de Koningin Julianaschool.
Aanvang 19.30 uur.

AGENDA
1. Opening door voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 04-04-2023. (*)
4. Bevindingen manier van lesgeven seizoen 2023 / 2024.
5. Jaarverslag secretaris. (*)
6. Jaarverslag penningmeester. (*)
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuwe kascommissie en reserve.
9. Pauze.
10. Bestuursverkiezing.
De heren K.J. den Haan en A. de Jager zijn dit jaar reglementair aftredend en stellen zich herkiesbaar.
De bestuursfunctie ( lid) is nog steeds open. (verplichte vermelding)
Kandidaten kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering aanmelden voor een bestuursfunctie.
11. Jubilarissen en hulpverleners.
12. Leden voor ondersteuning en hulpverleningen.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Daar er velen van u niet op de jaarvergadering komen de volgende mededeling:
U kunt zich aanmelden voor de volgende ondersteuning bij hulpverleningen:
Avond4daagse van 3 t/m 6 juni 2024.

(*): Deze stukken zijn beschikbaar op de jaarvergadering.
Wie deze uitnodiging van de Jaarvergadering 09-04-2024 per mail ontvangt
krijgt ook de notulen over 2023 van 4 april 2023 en het jaarverslag 2023 toe
gemaild.

Het bestuur hoopt u allen te ontmoeten op de jaarvergadering.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Mevr. J.E. den Haan - Steeneken, secretaris.


AFDELING CULEMBORG        JAARVERSLAG SECRETARIS 2023

· COLLECTES
Onze leden hebben dit jaar niet hun medewerking kunnen verlenen aan de collectes voor de Nierstichting, Hersenstichting en voor de Brandwondenstichting. Hartelijk dank hiervoor.
· VERGADERINGEN
In 2022 is er diverse keren een bestuursvergadering gehouden.
· ONDERSTEUNING
Er zijn dit jaar weer wat evenementen geweest. Daarom hebben we niet bij sportevenementen kunnen helpen zoals de Statina baanwedstrijden, diverse sportevenementen en de avondvier-daagse.
We willen de vrijwilligers die hier jaarlijks aan mee doen bedanken dat ze zich hiervoor vrijwillig willen inzetten. In 2024 zullen we weer ondersteuning geven bij evenementen. De avond 4 daagse zal plaatsvinden op 3 t/m 6 juni 2024.
We kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken voor de evenementen.
Bram de Jager regelt deze zaken en bij hem kunt u zich eventueel aanmelden.
Hij kijkt dan hoeveel hulpverleners er nodig zijn.
Voor aanmelden en vragen tel.06-23949538,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
· OVERIGE ONDERSTEUNING EN MEDEDELINGEN
De oude verbandmiddelen die we van leden en bedrijven in het verleden kregen, hebben we dit jaar weer ontvangen en zijn naar Oekraïne gegaan. Er zijn 4 keer grote hoveelheden naar Charkov gebracht. ook hebben we verbandmiddelen en handschoenen en mondkapjes aan de Dierenambulance kunnen geven. Ook in 2024 zullen er weer spullen naar Oekraíne en de Dierenambulance gaan. Voor Oekraïne is van alles nodig, kleding, was- en verzorgingsmiddelen en speelgoed. Alles wat in huis gebruikt kan worden. Eventuele gegevens om zelf spullen te sturen kunt u bij Jacqueline den Haan vragen.
· BEGINNERSCURSUS
De opleiding in 2023 is niet gestart maar er zijn 2 cursisten doorgestuurd naar MOOA opleidingen die nog andere cursisten had en dus de cursus kon geven.
We doen de opleiding ook niet meer omdat men niet 14 avonden les wil hebben maar het liever in 3 volle dagen wil doen. Begin april 2023 is nog een opleiding EH bij Sportongevallen geweest waar de cursisten van zijn geslaagd.
Tot nu toe is er geen opleiding EH bij Sportongevallen gestart in seizoen 2023-2024.

· HERHALINGSCURSUS
De lessen van het seizoen 2022-2023 allemaal al gegeven van eind augustus t/m half december 2022 en daarna in maart en april 2023. De lessen worden weer normaal gegeven als voor de Corona.
Bij les 1 zijn we uitgebreid op waarnemen ingegaan en zijn de plaatjes van de kinderziekten behandeld. In les 2 zijn alle kleine ongevallen besproken d.m.v. platen met de letsels. In les 3 is de shock uitgebreid besproken. Daarna werden de wonden en bloedingen doogenomen en werden de verbanden aangelegd. Les 4, de reanimatie, was weer zoals voor Corona.
De maandag en de woensdag zijn in de Koningin Julianaschool aan de Oranje Nassaulaan, de dinsdag en eventuele donderdagavond lessen in het Koningin Wilhelmina College aan de Beethovenlaan. Deze tweedeling van locaties is omdat het K.W.C. alleen nog op dinsdag en soms donderdagavond open is.
Als iemand naar een andere avond wil moet dat wel even gemeld worden zodat de groepen niet te groot worden, wat in het verleden soms gebeurde.
Bijna iedereen weet nu hoe je de lessen kan volgen en dat er dus ook gebruik gemaakt kan worden van de lessen in een andere groep. Sommige cursisten denken er te laat aan wat soms verveld uitkomt. Voor cursisten die in hun les niet kunnen, zijn er aan het eind van het seizoen, in maart, nog 1 zaterdag en extra herhaalavonden, de bezemlessen, waar de lessen nog gevolgd kunnen worden.
Als er na deze data cursisten lessen nog niet hebben kunnen volgen omdat de lessen steeds worden uitgesteld door de cursist, kan daar eventueel, in overleg, een oplossing voor gezocht zodat ze toch competent zijn voor dit seizoen.
De competenties moeten ook worden bijgehouden van het Oranje Kruis. Er kan controle komen van het Oranje Kruis en dan moeten de competentielijsten aanwezig en ingevuld zijn. Daarom zijn de competentielijsten altijd bij de instucteur aanwezig.
· OPZEGGING- NIEUWE LEDEN
Dit jaar zijn er 3 nieuwe leden bijgekomen. Ook dit jaar zijn er door werk, verhuizing of andere oorzaak 10 cursisten gestopt.
Er zijn 119 leden op 31 december 2023 ( was 126 op 31 december 2022).
Secretaris EHBO, mevr. J.E. den Haan – Steeneken.


AFDELING CULEMBORG

NOTULEN

Van de Algemene Ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO, afdeling
Culemborg gehouden op 5 april 2022 in de Koningin Julianaschool.
U kunt deze opvragen per mail   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of tel 0345-531530.