Home A.L.V.
A.L.V. PDF Afdrukken E-mail
NATIONALE BOND VOOR EHBO
AFDELING CULEMBORG
U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO,
afdeling Culemborg, welke op 10 februari 2020 zal worden gehouden in het
Koningin Julianaschool. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 11-02-2019. (*)
4. Bevindingen manier van lesgeven seizoen 2019 / 2020.
5. Jaarverslag secretaris. (*)
6. Jaarverslag penningmeester. (*)
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuwe kascommissie.
9. Pauze.
10. Bestuursverkiezing.
Mevrouw J.E. den Haan is dit jaar reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar.
De bestuursfunctie ( lid) is nog steeds open.
Kandidaten kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering aanmelden voor een bestuursfunctie.
11. Jubilarissen en hulpverleners.
12. Leden voor ondersteuning en hulpverleningen.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Daar er velen van u niet op de jaarvergadering komen de volgende mededeling:
Door het Coronavirus zijn alle hulpverleningen t/m juni 2020 niet doorgegaan.
U kunt zich aanmelden voor de volgende ondersteuning bij hulpverleningen:
Koningsdag in de stad 27 april 2019 van 10.00 tot 17.00 uur.
Statina baanwedstrijden op 19 mei 2019 van 10.00 tot 17.00 uur.
De Avondvierdaagse is van 3 t/m 6 juni 2019 van 18.00 tot 20.30 uur.
Of de volgende hulpverlening door gaat is nog niet bekend.
Statina clubwedstrijden op 28 september 2019 van 10.00 tot 17.00 uur.

(*): Deze stukken zijn beschikbaar op de jaarvergadering.
Wie deze uitnodiging van de Jaarvergadering 10-02-2020 per mail ontvangt
krijgt ook de notulen over 2019 van 12 februari 2019 en het jaarverslag 2019 toe
gemaild.

Het bestuur hoopt u allen te ontmoeten op de jaarvergadering.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Mevr. J.E. den Haan - Steeneken, secretaris.


AFDELING CULEMBORG        JAARVERSLAG SECRETARIS 2019

· COLLECTES
Onze leden hebben ook dit jaar weer hun medewerking verleend aan de collectes voor de Nierstichting, Hersenstichting en voor de Brandwondenstichting. Nogmaals bedankt voor de medewerking.
· VERGADERINGEN
In 2018 is er diverse keren een bestuursvergadering gehouden.
· ONDERSTEUNING
Wederom is er een beroep gedaan op onze leden om eerste hulp te verlenen bij sportevenementen. Tijdens de Statina baanwedstrijden, diverse sportevenementen en de avondvier-daagse waren er weer EHBO-ers aanwezig.
Leden die geholpen hebben: Bedankt voor de hulp!!!
We kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken voor de evenementen.
Er gaat nu iedere keer als er tussendoor een evenement bijkomt, welke nog niet bekent is, een mail naar elle leden zodat iedereen de gelegenheid krijgt mee te kunnen helpen.
Bram de Jager regelt deze zaken en kijkt hoeveel er nodig zijn.
Voor aanmelden en vragen tel.06-23949538,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
· OVERIGE ONDERSTEUNING EN MEDEDELINGEN
De oude verbandmiddelen die we van leden en bedrijven hebben gekregen zijn dit jaar verdeeld onder diverse scholen voor EH lessen voor groep 7 en 8 en voor plattelandsziekenhuizen in India.
· BEGINNERSCURSUS
De opleiding in 2019 is met 10 cursisten gestart, 1 oud EHBO er stapte later in en heeft ook examen gedaan. Alle 11 cursisten zijn geslaagd.
Er is ook een opleidingscursus EH bij Sportongevallen gegeven voor 2 cursisten en zijn ook geslaagd.
Een nieuwe opleidingscursus is op 7 januari 2020 niet gestart vanwege dat er maar 2 cursisten zich hadden aangemeld. Deze hebben ergens anders de opleiding gevolgd.
Er is ook geen opleiding Eerste HUlp bij Sportongevallen gestart.

· HERHALINGSCURSUS
De herhaallessen zijn dit jaar voor een groot deel in het najaar 2019 geweest en alleen 1 lesdag op zaterdag en de bezemlessen zijn nog in het  voorjaar 2020. De lessen zijn (worden) allemaal gegeven door Jacqueline den Haan.
Er is 1 herhalingsgroep op maandag, 2 op dinsdag en 1 op woensdag, 2 op een hele zaterdag en 1 op 2 zaterdagochtenden.
De maandag en de woensdag zijn in de Kon. Julianaschool aan de Oranje Nassaulaan, de dinsdag en eventuele donderdagavond lessen in het Kon. Wilhelmina College aan de Beethovenlaan. Deze tweedeling van locaties is omdat het K.W.C. alleen nog op dinsdag en donderdagavond open is.
Als iemand naar een andere avond wil moet dat wel even gemeld worden zodat de groepen niet te groot worden, wat in het verleden soms gebeurde.
Bijna iedereen weet nu hoe je de lessen kan volgen en dat er dus ook gebruik gemaakt kan worden van de lessen in een andere groep. Voor cursisten die in hun les niet kunnen, zijn er aan het eind van het seizoen, in januari/ februari, 4 extra herhaalavonden, de bezemlessen, waar de lessen nog gevolgd kunnen worden.
Als er na deze data cursisten lessen nog niet hebben kunnen volgen wordt daar, in overleg, een oplossing voor gezocht zodat ze toch competent zijn voor dit seizoen.
De competenties moeten ook worden bijgehouden van het Oranje Kruis. Er kan controle komen van het Oranje Kruis en dan moeten de competentielijsten aanwezig en ingevuld zijn. Daarom zijn de competentielijsten altijd bij de instucteur aanwezig.
· OPZEGGING- NIEUWE LEDEN
Dit jaar zijn er 10 nieuwe leden uit de opleiding bijgekomen. Ook zijn er door werk, verhuizing of andere oorzaak cursisten bijgekomen en gestopt.
Er zijn 137 leden op 31 december 2019 ( was 135 op 31 december 2018).
Secretaris EHBO, mevr. J.E. den Haan – Steeneken.


AFDELING CULEMBORG

NOTULEN

Van de Algemene Ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO, afdeling
Culemborg gehouden op 12 februari 2018 in de Koningin Julianaschool.
U kunt deze opvragen per mail   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of tel 0345-531530.